/[Bliżej Trasy Łagiewnickiej] – Frezowanie nawierzchni bitumicznej