/[Bliżej Trasy Łagiewnickiej] – Prace zabezpieczające teren budowy i mieszkańców przed wodami gruntowymi