/[Bliżej Trasy Łagiewnickiej] – Prace związane z głębieniem ścian szczelinowych przy budowie tuneli i murów oporowych