Od 29 maja kierowcy zostali skierowani na wschodnią część ciągu ulic Turowicza i Herberta – jezdnię prowadzącą w kierunku Nowohuckiej.

W rejonie skrzyżowania ulic Herberta i Witosa od kilku miesięcy budowany jest tunel Trasy Łagiewnickiej. Część obiektu od strony ulicy Witosa jest już gotowa. Wykonawca oddał już docelową nawierzchnię, dlatego od środy 29 maja kierowcy jeżdżą przez skrzyżowanie po ukończonym fragmencie drogi. Po przełożeniu ruchu na drugą stronę ulicy Herberta robotnicy skupią się na budowie tunelu pod tą częścią skrzyżowania.

Zmiana organizacji ruchu przedstawiona na poniższej grafice:

kolor czerwony – jezdnie wyłączone z ruchu
kolor szary – jezdnie dopuszczone do ruchu
kolor żółty – jezdnia tymczasowa, dojazd do ul. Myślenickiej
kolor zielony – pokazane kierunki ruchu pojazdów
kolor niebieski – pokazane ciągi piesze