/Budowa Trasy Łagiewnickiej – zmiany w organizacji ruchu

W nocy ze środy na czwartek (z 19 września na 20 września br.) w związku z wkroczeniem w kolejny etap prac przy budowie Trasy Łagiewnickiej zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic J. Turowicza, Z. Herberta z ulicą W. Witosa.

Zmiany w organizacji ruchu:

–  wprowadzony zostanie  ruch dwukierunkowy po zachodniej stronie jezdni ciągu ulicznego Z. Herberta – J. Turowicza z wykorzystaniem poszerzenia jezdni oraz przejazdów tymczasowych przez pas dzielący,

– nadal kontynuowane będzie zamknięcie ul. W. Witosa dla ruchu pojazdów i pieszych, zostanie wyznaczony alternatywny ciąg z wykorzystaniem pobliskiej ulicy Przykopy,

– przystanek autobusowy z ul. Turowicza zostanie przeniesiony na jezdnię zachodnią.