Aktualności

/Aktualności
12 10, 2018

Trasa Łagiewnicka pozostawi krajobraz Białych Mórz nietkniętym

2018-10-12T10:42:26+00:00 12 października 2018|Aktualności|

W związku z pytaniami okolicznych mieszkańców dotyczącymi obecnego wyglądu placu budowy w rejonie Sanktuariów w Łagiewnikach – ilość wydobytego urobku robi wrażenie swoim rozmiarem  -  należy wyjaśnić, że jest to jedynie stan przejściowy związany z ogromem prowadzonych prac ziemnych przed posadowieniem tuneli w tym rejonie. Teren tzw. Białych Mórz jest obecnie miejscem prowadzenia największych prac budowlanych w ostatnich dekadach w Krakowie. Trwa wydobycie gruntu, by powstał wykop w którym wybudowane zostaną tunele tramwajowy i  samochodowy stanowiące integralną częścią Trasy Łagiewnickiej. Dlatego też w rejonie placu budowy składowany jest urobek ziemny. To jedynie stan przejściowy, gdyż wraz z zakończeniem inwestycji linia terenu zostanie [...]

21 09, 2018

Szybszy koniec prac na pętli w Kurdwanowie – z myślą o pasażerach

2018-09-23T11:00:01+00:00 21 września 2018|Aktualności|

Od poniedziałku (24 września br.) krakowska oferta komunikacji miejskiej zostanie wzmocniona. Prace na pętli w Kurdwanowie, które prowadzone były od lipca, w związku z budową Trasy Łagiewnickiej zostały zakończone tydzień przez planowanym terminem. To pozwoli miastu jeszcze lepiej przygotować się na studentów rozpoczynających w październiku rok akademicki. Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jej kluczowym elementem jest kolejna ważna dla miasta linia tramwajowa, która połączy os. Kurdwanów z ul. Zakopiańską – powiedział Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa Linia tramwajowa budowana w ramach inwestycji będzie przebiegać: od pętli w Kurdwanowie, wzdłuż rzeki Wilgi pod [...]

18 09, 2018

Budowa Trasy Łagiewnickiej – zmiany w organizacji ruchu

2018-09-19T08:55:10+00:00 18 września 2018|Aktualności|

W nocy ze środy na czwartek (z 19 września na 20 września br.) w związku z wkroczeniem w kolejny etap prac przy budowie Trasy Łagiewnickiej zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic J. Turowicza, Z. Herberta z ulicą W. Witosa. Zmiany w organizacji ruchu: -  wprowadzony zostanie  ruch dwukierunkowy po zachodniej stronie jezdni ciągu ulicznego Z. Herberta – J. Turowicza z wykorzystaniem poszerzenia jezdni oraz przejazdów tymczasowych przez pas dzielący, - nadal kontynuowane będzie zamknięcie ul. W. Witosa dla ruchu pojazdów i pieszych, zostanie wyznaczony alternatywny ciąg z wykorzystaniem pobliskiej ulicy [...]

3 09, 2018

Budowa Trasy Łagiewnickiej w poszanowaniu środowiska

2018-09-05T10:02:32+00:00 3 września 2018|Aktualności|

Każda realizowana inwestycja drogowa ma wpływ na środowisko, w zależności od jej skali różny jest wymiar i zakres jej oddziaływania. Trasa Łagiewnicka realizowana jest w poszanowaniu otaczającego ją środowiska, co pozwali na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla tego obszaru. Teren po którym będzie przebiegała został dokładnie zinwentaryzowany. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiednich działań mających służyć ochronie przyrody i gatunków występujących na budowanym odcinku. Prace na tzw. Białych Morzach Pierwsze prace przygotowawcze związane z budową Trasy Łagiewnickiej rozpoczęły się na początku br. na tzw. Białych Morzach. Ze względu na to, że jest to obszar składowisk odpadów poprodukcyjnych po byłych zakładach [...]

24 08, 2018

Komunikat zmiana organizacji ruchu na ul. Herberta i Turowicza

2018-08-24T07:26:08+00:00 24 sierpnia 2018|Aktualności|

Spółka Trasa Łagiewnicka informuje, że w nocy z 26.08,2018 (niedziela) na 27.08.2018r. (poniedziałek) Wykonawca planuje wdrożyć na skrzyżowaniu ul. Turowicza/Herberta i Witosa Etap 2A tymczasowej organizacji ruchu polegający na: zamknięciu dla ruch kołowego ul. Witosa i wyznaczeniu tras objazdowych z wykorzystaniem ul. Bujaka – Halszki – Beskidzkiej – Tarnobrzeskiej, bezpośrednim skomunikowaniu ul. Przykopy z ul. Turowicza z równoczesnym wprowadzeniem zakazu parkowania wzdłuż ww. ulicy celem udrożniania dojazdu,

10 08, 2018

Korekta organizacji ruchu na ul. Herberta i Turowicza

2018-08-12T21:37:40+00:00 10 sierpnia 2018|Aktualności|

Spółka Trasa Łagiewnicka informuje, że przychylając się do postulatów okolicznych mieszkańców, oraz pieszych poruszających się w rejonie prowadzonych robót budowlanych, w nocy z 10.08.2018 (piątek) na 11.08.2018r. (sobota)  wprowadzona zostanie korekta tymczasowej organizacji ruchu na ul. Herberta i Turowicza. Pojawi się nowe tymczasowe przejście, przez ul. Turowicza, w pobliżu ciągu ulicy Przykopy, ul. Sobót i ul. Milana, które ułatwi mieszkańcom m.in. dojście do kościoła. Ponadto nastąpi odcinkowe zawężenie pasów ruchu dla pojazdów. Stworzy się w ten sposób bardziej bezpieczne warunki poruszania się pieszych niż to miało miejsce do tej pory.

19 07, 2018

Oficjalne otwarcie budowy

2018-07-21T14:33:50+00:00 19 lipca 2018|Aktualności|

W oficjalnym otwarciu wzięli udział obok Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, także wiceprezydent Tadeusz Trzmiel, przedstawiciele wykonawcy inwestycji (firma Budimex). Zaproszeni byli również przedstawiciele resortu rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy władz lokalnych, jak marszałek Jacek Krupa. Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jej kluczowym elementem jest kolejna ważna dla miasta linia tramwajowa (połączy os. Kurdwanów z ul. Zakopiańską) - mówił prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, w czasie oficjalnego otwarcia inwestycji, które odbyło się 18 lipca 2018 r. Co bardzo istotne, realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa, [...]

16 07, 2018

Zmiana organizacji ruchu od 19.07.2018r.

2018-07-16T17:15:19+00:00 16 lipca 2018|Aktualności|

Z dniem 19.07.2018r. od wczesnych godzin porannych nastąpi zmiana organizacji ruchu związana z rozpoczęciem realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej. W pierwszej fazie robót – rejon skrzyżowania ul. Herberta, Turowicza, Witosa – wystąpią utrudnienia w ruchu związane z: - wyłączeniem z ruchu fragmentu tarczy skrzyżowania (brak możliwości jazdy na relacji na wprost) na ciągu ulic Witosa i Do Sanktuarium; - zamknięcie ul. Do Sanktuarium dla ruchu od skrzyżowania ul. Herberta, Turowicza, Witosa do skrzyżowania z ul. Totus Tuus; - zawężeniem jezdni do jednego pasa ruchu na ciągu ul. Witosa (jezdnie północna oraz południowa). Wyjazd z ul. Witosa na ciąg ul. [...]

9 07, 2018

Prace przy budowie Trasy Łagiewnickiej wkraczają w kolejną fazę

2018-07-09T12:24:25+00:00 9 lipca 2018|Aktualności|

W dniu 09.07.2018r. rozpoczynają się prace związane z dostosowaniem ul. Turowicza do potrzeb budowy Trasy Łagiewnickiej. Kierowcy mogą spodziewać się miejscowych zawężeń w związku z koniecznością wykonania tymczasowych przejazdów - powiedział Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka. W ramach zasadniczych robót, których rozpoczęcie planowane jest na 18 lipca, wykonawca będzie realizował prace związane z rozbudową pętli w Kurdwanowie oraz budową tunelu pod ul. Turowicza (wraz z przebudową skrzyżowania ulic Jerzego Turowicza, Zbigniewa Herberta oraz Wincentego Witosa). Zanim ruszą prace związane z przebudową skrzyżowania ulic J. Turowicza, Z. Herberta oraz W. Witosa prowadzone będą roboty przygotowawcze. Ich celem będzie [...]