/Aktualności
13 12, 2019

Stan prac na koniec 2019r

2019-12-13T21:10:45+01:00 13 grudnia 2019|Aktualności|

W tym roku uzyskano pozwolenie na realizację prac na całym zakresie Trasy Łagiewnickiej. Dzięki temu na całym placu budowy rozwinięto front robót i uzyskano zaawansowanie prac na poziomie 50%. Prace najbardziej zaawansowane są w rejonie ul. Turowicza, gdzie wykonana jest konstrukcja tunelu pod tą ulicą oraz torowisko ją przecinające. Zakładamy, że na przełomie I i II kwartału Czytaj Wiecej

3 12, 2019

Czyszczenie ulic i placu budowy Trasy Łagiewnickiej

2019-12-03T08:39:24+01:00 3 grudnia 2019|Aktualności|

Zgodnie z zapisami kontraktowymi firma budująca Trasę Łagiewnicką jest zobowiązana do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń dróg i chodników znajdujących się w zakresie realizowanych robót oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Pracownicy Spółki Trasa Łagiewnicka codziennie weryfikują czy Wykonawca używa mobilnego sprzętu czyszczącego oraz automatycznej myjki podwozia pojazdów budowy zlokalizowanej przy wyjeździe z terenu placu budowy na ul. Grota Roweckiego. Wykonawca Czytaj Wiecej

28 11, 2019

Bliżej Trasy Łagiewnickiej – budowa torowiska tramwajowego

2019-11-28T15:04:44+01:00 28 listopada 2019|Aktualności|

Budowa torowiska tramwajowego z pętli Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej. Część torowiska poprowadzona zostanie w tunelu. Będzie to drugi w Krakowie tunel tramwajowy. W połowie jego długości zlokalizowany zostanie przystanek tramwajowy obsługujący sanktuaria zlokalizowane w rejonie Białych Mórz. Więcej o tunelach budowanych w ciągu Trasy Łagiewnickiej TUTAJ

8 11, 2019

Zamknięcie ul. Zbrojarzy w rejonie Turonia

2019-11-20T09:28:01+01:00 8 listopada 2019|Aktualności|

Od 21 listopada przez około 7 miesięcy  zamknięta zostanie ul. Zbrojarzy przy skrzyżowaniu z ul. Turonia. Po zamknięciu ul. Zbrojarzy ruch pojazdów i pieszych prowadzony będzie tymczasowym połączeniem zrealizowanym przez wykonawcę prac. Umożliwi on dojazd do posesji przy ul. Zbrojarzy łącząc ją z ul. Turonia

8 11, 2019

Oświadczenie dot. realizacji kontraktu

2019-11-20T09:31:03+01:00 8 listopada 2019|Aktualności|

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. oraz Budimex S.A. prowadzą dialog w zakresie aneksu do umowy na realizację Trasy Łagiewnickiej. W dniach 7 i 8 listopada 2019 r. przedstawiciele obu spółek przeprowadzali spotkania w celu ustalenia jego zakresu. W ich wyniku strony doszły do porozumienia, które pozwoli na kontynuowanie prac. Zgodnie z ustaleniami w najbliższym czasie zostanie Czytaj Wiecej

2 11, 2019

„Tunelowa” Trasa Łagiewnicka

2019-11-20T09:31:45+01:00 2 listopada 2019|Aktualności|

Od półtora roku trwa budowa Trasy Łagiewnickiej, która jest elementem planowanej od lat tzw. trzeciej obwodnicy Krakowa. Będzie miała długość ok. 3,5 km, z czego 2 km prowadzone będzie w tunelach i  rozciągać się  będzie od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Około 60% budowanej przez nas Trasy będzie biegło w Czytaj Wiecej