Aktualności

/Aktualności

Trasa Łagiewnicka pozostawi krajobraz Białych Mórz nietkniętym

2018-10-12T10:42:26+00:00 12 października 2018|Aktualności|

W związku z pytaniami okolicznych mieszkańców dotyczącymi obecnego wyglądu placu budowy w rejonie Sanktuariów w Łagiewnikach – ilość wydobytego urobku robi wrażenie swoim rozmiarem  -  należy wyjaśnić, że jest to jedynie stan przejściowy związany z ogromem prowadzonych prac ziemnych przed posadowieniem tuneli w tym rejonie. Teren tzw. Białych Mórz jest obecnie miejscem prowadzenia największych prac budowlanych w ostatnich dekadach [...]

Szybszy koniec prac na pętli w Kurdwanowie – z myślą o pasażerach

2018-09-23T11:00:01+00:00 21 września 2018|Aktualności|

Od poniedziałku (24 września br.) krakowska oferta komunikacji miejskiej zostanie wzmocniona. Prace na pętli w Kurdwanowie, które prowadzone były od lipca, w związku z budową Trasy Łagiewnickiej zostały zakończone tydzień przez planowanym terminem. To pozwoli miastu jeszcze lepiej przygotować się na studentów rozpoczynających w październiku rok akademicki. Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jej [...]

Budowa Trasy Łagiewnickiej – zmiany w organizacji ruchu

2018-09-19T08:55:10+00:00 18 września 2018|Aktualności|

W nocy ze środy na czwartek (z 19 września na 20 września br.) w związku z wkroczeniem w kolejny etap prac przy budowie Trasy Łagiewnickiej zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic J. Turowicza, Z. Herberta z ulicą W. Witosa. Zmiany w organizacji ruchu: -  wprowadzony zostanie  ruch dwukierunkowy po zachodniej [...]

Budowa Trasy Łagiewnickiej w poszanowaniu środowiska

2018-09-05T10:02:32+00:00 3 września 2018|Aktualności|

Każda realizowana inwestycja drogowa ma wpływ na środowisko, w zależności od jej skali różny jest wymiar i zakres jej oddziaływania. Trasa Łagiewnicka realizowana jest w poszanowaniu otaczającego ją środowiska, co pozwali na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla tego obszaru. Teren po którym będzie przebiegała został dokładnie zinwentaryzowany. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiednich działań mających służyć ochronie przyrody i gatunków występujących [...]

Komunikat zmiana organizacji ruchu na ul. Herberta i Turowicza

2018-08-24T07:26:08+00:00 24 sierpnia 2018|Aktualności|

Spółka Trasa Łagiewnicka informuje, że w nocy z 26.08,2018 (niedziela) na 27.08.2018r. (poniedziałek) Wykonawca planuje wdrożyć na skrzyżowaniu ul. Turowicza/Herberta i Witosa Etap 2A tymczasowej organizacji ruchu polegający na: zamknięciu dla ruch kołowego ul. Witosa i wyznaczeniu tras objazdowych z wykorzystaniem ul. Bujaka – Halszki – Beskidzkiej – Tarnobrzeskiej, bezpośrednim skomunikowaniu ul. Przykopy z ul. Turowicza z równoczesnym wprowadzeniem zakazu parkowania wzdłuż ww. ulicy celem udrożniania [...]

Korekta organizacji ruchu na ul. Herberta i Turowicza

2018-08-12T21:37:40+00:00 10 sierpnia 2018|Aktualności|

Spółka Trasa Łagiewnicka informuje, że przychylając się do postulatów okolicznych mieszkańców, oraz pieszych poruszających się w rejonie prowadzonych robót budowlanych, w nocy z 10.08.2018 (piątek) na 11.08.2018r. (sobota)  wprowadzona zostanie korekta tymczasowej organizacji ruchu na ul. Herberta i Turowicza. Pojawi się nowe tymczasowe przejście, przez ul. Turowicza, w pobliżu ciągu ulicy Przykopy, ul. Sobót i ul. Milana, które ułatwi [...]

Oficjalne otwarcie budowy

2018-07-21T14:33:50+00:00 19 lipca 2018|Aktualności|

W oficjalnym otwarciu wzięli udział obok Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, także wiceprezydent Tadeusz Trzmiel, przedstawiciele wykonawcy inwestycji (firma Budimex). Zaproszeni byli również przedstawiciele resortu rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy władz lokalnych, jak marszałek Jacek Krupa. Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jej kluczowym elementem jest kolejna ważna dla miasta linia tramwajowa [...]

Zmiana organizacji ruchu od 19.07.2018r.

2018-07-16T17:15:19+00:00 16 lipca 2018|Aktualności|

Z dniem 19.07.2018r. od wczesnych godzin porannych nastąpi zmiana organizacji ruchu związana z rozpoczęciem realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej. W pierwszej fazie robót – rejon skrzyżowania ul. Herberta, Turowicza, Witosa – wystąpią utrudnienia w ruchu związane z: - wyłączeniem z ruchu fragmentu tarczy skrzyżowania (brak możliwości jazdy na relacji na wprost) na ciągu ulic Witosa i Do Sanktuarium; - [...]

Prace przy budowie Trasy Łagiewnickiej wkraczają w kolejną fazę

2018-07-09T12:24:25+00:00 9 lipca 2018|Aktualności|

W dniu 09.07.2018r. rozpoczynają się prace związane z dostosowaniem ul. Turowicza do potrzeb budowy Trasy Łagiewnickiej. Kierowcy mogą spodziewać się miejscowych zawężeń w związku z koniecznością wykonania tymczasowych przejazdów - powiedział Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka. W ramach zasadniczych robót, których rozpoczęcie planowane jest na 18 lipca, wykonawca będzie realizował prace związane z rozbudową pętli w Kurdwanowie [...]