Przetargi

/Przetargi

PP.271.18.18.MS – Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”

2019-02-04T08:54:55+00:00 19 grudnia 2018|Przetargi|

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 19.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane w dniu 19.12.2018Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)Pobierz Dokumenty do pobrania: Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty 19.12.2018 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 19.12.2018 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 19.12.2018 Załącznik nr [...]

EZ.98.2016 – Świadczenie usług doradcy technicznego przy realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie wraz z budową odcinka linii tramwajowej

2018-12-19T15:51:14+00:00 25 stycznia 2017|Przetargi|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: EZ.98.2016 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11-04-2017r. Informacja dla Wykonawców: EZ.98.2016 - Informacja dla Wykonawców 06-03-2017r. EZ.98.2016 - Oświadczenie grupa kapitałowa - wzór Pytania i odpowiedzi: EZ.98.2016 - Pytania i odpowiedzi 23-02-2017r. Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana: EZ.98.2016 - Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 17-02-2017r. Dokumenty do pobrania: EZ.98.2016 [...]

EZ.72.2016 – Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej

2019-02-15T08:21:05+00:00 23 sierpnia 2016|Przetargi|

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: EZ/72/2016 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22-12-2016 Informacja dla Wykonawców: EZ/72/2016 - Informacja dla Wykonawców - 18-11-2016 EZ/72/2016 - Oświadczenie grupa kapitałowa - wzór Pytania [...]