Strona główna/Zamówienia
25 07, 2019

PP.271.7.19.MS Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi – Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”.

2019-07-25T14:20:54+01:0025 lipca 2019|Zamówienia|

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia– usługi Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia>> [...]

24 05, 2019

Ogłoszenie do zamówienia z dnia 24.05.2019r PP.271.7.19.MS – Pytania i odpowiedzi nr 2

2019-05-26T08:08:28+01:0024 maja 2019|Zamówienia|

Pytania i odpowiedzi: PP.271.7.19.MS - Pytania i odpowiedzi nr 2 Modyfikacja SIWZ: PP.271.7.19.MS - modyfikacja SIWZ z dn. 24.05.2019 PP.271.7.19.MS - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty (po modyfikacji SIWZ z dn. 24.05.2019 r.) PP.271.7.19.MS - zał. nr 7 do SIWZ - wykaz osób (po modyfikacji SIWZ z dn. 24.05.2019 r.) Treść ogłoszenia

17 05, 2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2019-05-17 r. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej.”

2019-05-28T10:42:02+01:0017 maja 2019|Zamówienia|

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.05.2019r.: PP.271.7.19.MS - Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PP.271.7.19.MS - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ Dokumenty do pobrania: PP.271.7.19.MS - modyfikacja SIWZ z dn. 24.05.2019 PP.271.7.19.MS - Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty PP.271.7.19.MS - zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty (po modyfikacji SIWZ z dn. 24.05.2019 r.) PP.271.7.19.MS - [...]

30 04, 2019

PP.271.4.19.MS Informacja o udzieleniu zamówienia – usługi

2019-04-30T10:19:21+01:0030 kwietnia 2019|Zamówienia|

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”. znak sprawy PP.271.4.19.MS PP.271.4.19.MS - Informacja o udzieleniu zamówienia - usługi>> [...]

15 04, 2019

PP.271.4.19.MS – Informacja z otwarcia ofert

2019-04-15T19:29:02+01:0015 kwietnia 2019|Zamówienia|

Informacja z otwarcia ofert  PP.271.4.19.MS Dotyczy: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej” PP.271.4.19.MS - Informacja z otwarcia ofert  

2 04, 2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.04.2019r. Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”.

2019-08-23T00:12:29+01:002 kwietnia 2019|Zamówienia|

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.04.2019r.: PP.271.4.19.MS - Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PP.271.4.19.MS - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ Dokumenty do pobrania: PP.271.4.19.MS - Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty PP.271.4.19.MS - Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu PP.271.4.19.MS - Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania PP.271.4.19.MS [...]

Go to Top