/Zamówienia
18 03, 2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.03.2019r. Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”

2019-03-19T21:14:51+01:00 18 marca 2019|Zamówienia|

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 29.03.2019 r. do godz. 9:00 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.03.2019r.: PP.271.3.19.MS - Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PP.271.3.19.MS - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SWIZ Dokumenty do pobrania: PP.271.3.19.MS  - Załącznik nr 1 do OPZ - Harmonogram realizacji działań PP.271.3.19.MS - Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty PP.271.3.19.MS - Załącznik nr 2 do Czytaj Wiecej

19 12, 2018

PP.271.18.18.MS – Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”

2019-08-23T00:54:53+01:00 19 grudnia 2018|Zamówienia|

Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 19.12.2018   Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane w dniu 19.12.2018Pobierz   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)Pobierz   Dokumenty do pobrania:   Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty 19.12.2018 Załącznik nr 2 do Czytaj Wiecej

25 01, 2017

EZ.98.2016 – Świadczenie usług doradcy technicznego przy realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie wraz z budową odcinka linii tramwajowej

2018-12-19T15:51:14+01:00 25 stycznia 2017|Zamówienia|

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: EZ.98.2016 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11-04-2017r. Informacja dla Wykonawców: EZ.98.2016 - Informacja dla Wykonawców 06-03-2017r. EZ.98.2016 - Oświadczenie grupa kapitałowa - wzór Pytania i odpowiedzi: EZ.98.2016 - Pytania i odpowiedzi 23-02-2017r. Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana: EZ.98.2016 - Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 17-02-2017r. Dokumenty do pobrania: EZ.98.2016 Czytaj Wiecej