Dane rejestrowe:

Nazwa: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna

Adres: ul. Józefa Marcika 14c (2 piętro), Kraków, kod: 30-443

Oznaczenie Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000609970

Numer PKD: 41 10 Z, 68 32 Z

Numer Regon: 364059830

Numer Nip: 6793125336

Kapitał zakładowy: 3 950 000,00 zł

Kapitał wpłacony: 3 950 000,00 zł