Dane rejestrowe 2018-08-10T07:18:19+00:00

Dane rejestrowe:

Nazwa: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna

Adres: ul. Stefana Korbońskiego 14C, Kraków, kod: 30-443

Oznaczenie Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000609970

Numer PKD: 41 10 Z, 68 32 Z

Numer Regon: 364059830

Numer Nip: 6793125336

Kapitał zakładowy: 1.700.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 1.700.000,00 zł