Droga poruszania się pieszych pomiędzy Sanktuariami

//Droga poruszania się pieszych pomiędzy Sanktuariami

Zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR-III.7243.2.4.2017.NW z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zgody na wydobywanie odpadów ze zwałowiska po byłych KZS Solvay, przez które przebiegać będzie Trasa Łagiewnicka w Krakowie, kontynuowanie są prace w zakresie wydobycia odpadów z tzw. Białych Mórz.

Zalecane drogi poruszania się pieszych pomiędzy Sanktuariami obrazuje załączona poniżej wizualizacja