Mapa przedstawia orientacyjny przebieg Trasy Łagiewnickiej. Na poszczególnych warstwach przedstawiono etapy prac, przebieg linii tramwajowej oraz oznaczono odcinki prowadzone w tunelu.
Na mapie naniesiono również okresowo aktualizowane markery informujące o zaawansowaniu prac oraz planowanych zmianach w organizacji ruchu.

Bardziej szczegółowy schemat budowanego układu drogowego dostępny jest >>TUTAJ<<

Kliknij ikonę  i dowiedz się więcej o budowie Trasy Łagiewnickiej.