Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej

Zmiany do kontraktu:
EZ/72/2016 – A N E K S nr 2 — Zmiana do Kontraktu nr EZ/72/ 2016 na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej” z dnia 17 marca 2017 r. zmieniony Aneksem nr 1, data publikacji 10.01.2020 r. nr 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

EZ/72/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 22-12-2016


Informacja dla Wykonawców:

EZ/72/2016 – Informacja dla Wykonawców – 18-11-2016

EZ/72/2016 – Oświadczenie grupa kapitałowa – wzór


Pytania i odpowiedzi nr 3:

EZ/72/2016 – Pytania i odpowiedzi nr 3 – 07-11-2016


Pytania i odpowiedzi nr 2:

EZ/72/2016 – Pytania i odpowiedzi nr 2 – 03-11-2016


Pytania i odpowiedzi nr 1:

EZ/72/2016 – Pytania i odpowiedzi nr 1 – 02-11-2016


Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana:

EZ/72/2016 – Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 28-10-2016 opublikowane w dniu 02-11-2016

EZ/72/2016 – Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 02-11-2016 (plik PDF)

EZ/72/2016 – Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 02-11-2016 (plik DOC)

EZ/72/2016 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy 02-11-2016 tekst jednolity

EZ/72/2016 – Wykaz dokumentów 02-11-2016

EZ/72/2016 – Dokumenty zgodnie z wykazem 02-11-2016


Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana:

EZ/72/2016 – Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 28-10-2016

EZ/72/2016 – Modyfikacja 28-10-2016

EZ/72/2016 – Modyfikacja KIO 28-10-2016

EZ/72/2016 – Modyfikacja SIWZ 28-10-2016

EZ/72/2016 – SIWZ 28-10-2016

EZ/72/2016 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty zmiana 28-10-2016


Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana:

EZ/72/2016 – Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 13-10-2016 opublikowane w dniu 15-10-2016

EZ/72/2016 – Modyfikacje SIWZ – 13-10-2016

EZ/72/2016 – Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 13-10-2016


Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana:

EZ/72/2016 – Modyfikacje SIWZ – 15-09-2016

EZ/72/2016 – Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 15-09-2016

EZ/72/2016 – Modyfikacje SIWZ

EZ/72/2016 – Ogłoszenie o zamówieniu ZMIANA wysłane do publikacji w dniu 14-09-2016

EZ/72/2016 – SIWZ po zmianach

EZ/72/2016 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty zmiana

EZ/72/2016 – Załacznik nr 8 do SIWZ – Koncepcja przebiegu trasy ULD

EZ/72/2016 – Załącznik nr 9 do SIWZ – Warunki i wytyczne

EZ/72/2016 – Załącznik nr 10 do SIWZ – Geologia


Informacja o wniesieniu odwołania:

Informacja o wniesieniu odwołania z dn. 05-09-2016r. wraz z załącznikami – odwołanie Astaldi SA

Informacja o wniesieniu odwołania z dn. 05-09-2016r. wraz z załącznikami – odwołanie Energopol Szczecin SA

Informacja o wniesieniu odwołania z dn. 05-09-2016r. wraz z załącznikami – odwołanie Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS

Informacja o wniesieniu odwołania z dn. 05-09-2016r. wraz z załącznikami – odwołanie Mota Engil CE SA

Informacja o wniesieniu odwolania z dn. 05-09-2016r. wraz z załącznikami – odwołanie Warbud SA

Dokumenty do pobrania:

EZ/72/2016 – Ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane w dniu 23.08.2016 r. data wysłania 18.08.2016r.

EZ/72/2016 – SIWZ

EZ/72/2016 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

EZ/72/2016 – Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy wraz z załącznikiem

EZ/72/2016 – Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ

EZ/72/2016 – Załącznik nr 4 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

EZ/72/2016 – Załącznik nr 5 do SIWZ – decyzja ULD nr 10_10 z dnia 06.12.2010 r.

EZ/72/2016 – Załącznik nr 6 do SIWZ – decyzja OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011.

EZ/72/2016 – Załącznik nr 7 do SIWZ – decyzja ZRiD nr 18_4_2015 z dnia 30.10.2015