/Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu PP.271.3.19.MS z dnia 29.03.2019 r.