/Karta Krakowska: jak i kiedy przedłużyć jej ważność?