Komunikat w sprawie rzeki Wilgi

//Komunikat w sprawie rzeki Wilgi

W związku z pojawiającymi się informacjami o zanieczyszczeniu rzeki Wilgi, wyjaśniamy, że inwestycja prowadzona przez spółkę Trasa Łagiewnicka nie ma żadnego związku ze zdarzeniem i jest prowadzona prawidłowo.

Po uzyskanych od mieszkańców informacjach o zanieczyszczeniach, Spółka zareagowała niezwłocznie i skierowała pracowników Spółki i generalnego wykonawcy na wizję terenową.

Ostatecznie następnego dnia (20 czerwca) zidentyfikowano prawdopodobne źródło zanieczyszczeń. Przyczyną skażenia są najpewniej ścieki z kanalizacji obsługującej domy mieszkalne, wpływające do Wilgi z nieszczelnej infrastruktury.

Po ustaleniu źródła powiadomione zostały kompetentne służby.

Zanieczyszczenie Wilgi nie jest w żaden sposób związane z prowadzonymi pracami związanymi z usunięciem zwałowiska po byłych zakładach „Solvay” – prace są tam prowadzone na podstawie odpowiednich zezwoleń i pod nadzorem.

Spółka dziękuje za przekazywane przez Mieszkańców informacje. Liczymy na dalszą współpracę i prosimy wszystkie zainteresowane strony o dane na temat wszelkich niepokojących zdarzeń, które występują w sąsiedztwie realizowanej inwestycji. – mówi Krzysztof Migdał z zarządu spółki Trasa Łagiewnicka.