/KOMUNIKAT – wypłynięcie betonu konstrukcyjnego

W nawiązaniu do artykułów zamieszczonych w Dzienniku Polskim oraz w Gazecie Krakowskiej , spółka Trasa Łagiewnicka S.A. pragnie poinformować, że w dniu 27 czerwca 2019 roku około godziny 18.00, podczas prac związanych z betonowaniem ściany szczelinowej w rejonie ul. Zakopiańskiej nastąpiło przedostanie się do umartwionej kanalizacji, mieszanki betonowej z wykonywanej ściany szczelinowej. Ciśnienie betonu spowodowało przerwanie korka betonowego i wpłynięcie mieszanki betonowej do kanalizacji a następnie wypłynięcie jej części w przelewie burzowym.

Niewielka Ilość betonu, około 0,2 m3, wypchnęła część mułu (który odłożył się w rurach podczas cofki przy majowym br. podniesionym stanie wód w rzece Wilga) oraz swobodnie rozlał się do rzeki Wilgi w odległości do 2-3 m od wylotu ww. przelewu.

Od godzin porannych w dniu 28 czerwca 2019 roku, Wykonawca robót przystąpił do usuwania pozostałości betonu z koryta rzeki. Usuwanie betonu przewidziano przeprowadzić do dzisiejszych godzin popołudniowych.

W godzinach południowych rejon opisanego zdarzenia skontrolowali przedstawiciele Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dokonano oględzin miejsca wypływu betonu przy udziale Kierownika Budowy.

Beton konstrukcyjny, który służy do wykonywania obiektów inżynierskich powstającej Trasy Łagiewnickiej, jest substancją neutralną dla środowiska.

Zdarzenie nie spowodowało skażenia.