Komunikat w zakresie usunięcia zwałowiska po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych „Solvay”

//Komunikat w zakresie usunięcia zwałowiska po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych „Solvay”

Trasa Łagiewnicka S.A. uprzejmie informuje, iż w związku z prowadzonymi w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania
z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”
, pracami w zakresie usunięcia zwałowiska po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych „Solvay”, Most Miłosierdzia łączący Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II nie będzie dostępny dla ruchu pieszego.

Ruch pieszy pomiędzy Sanktuariami odbywać się może ul. Totus Tuus i ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.