/Konkurs na członków Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu) Spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursu publicznego na wolne
stanowiska do Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. na funkcję: Prezesa, Wiceprezesa,
Członka Zarządu wybrano:

Imię i Nazwisko:
Mariusza Piątkowskiego – na funkcję Prezesa Zarządu
Marcina Korusiewicza – na funkcję Wiceprezesa
Krzysztofa Migdała – na funkcję Członka Zarządu

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie konkursu publicznego wyłoniono
3 osoby, które spełniają wszystkie obligatoryjne wymagania oraz osiągnęły najlepsze wyniki
w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs publiczny na wolne stanowiska do Zarządu w Spółce
Trasa Łagiewnicka S.A., na funkcję: Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu,
informujemy, że wpłynęły 3 oferty.
Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona z przyczyn formalnych.
Nikt z kandydatów nie cofnął złożonej aplikacji, ani nie zrezygnował z procesu rekrutacji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

ogłasza publiczny konkurs na członków Zarządu

(Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu)

Spółki Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna

Przedmiotem postępowania objęte jest stanowisko członka Zarządu (Prezesa Zarządu,Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu) Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.