Kliknij ikonę   i wyświetl legendę mapy.

Spółka Trasa Łagiewnicka w dniu 21.09.2020 r podpisała umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia”, węzeł „Ruczaj”)”. Umowę o wartości 9 mln 688 tys. zł podpisano z konsorcjum firm MP Sp. z.o.o. Sp. K z Krakowa (lider konsorcjum) i Mosty Katowice Sp. z.o.o. (partner konsorcjum) . W ramach zadania mają zostać także przeprowadzone konsultacje społeczne, wykonawca ma też pozyskać decyzję środowiskową dla inwestycji. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, zaś opracowanie koncepcji i przeprowadzenie konsultacji ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Kontynuujemy prace związane z największym – realizowanym obecnie – projektem inwestycyjnym w Krakowie, którego celem jest odciążenie komunikacyjne centrum miasta – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Pierwszy przetarg ogłaszany był u progu pandemii, co mogło wpłynąć na wyższe wyceny.  Uwalnianie gospodarki oraz zmiany jakie wprowadziliśmy w przetargu pozwoliły uzyskać niższe oferty – informuje Mariusz Piątkowski, Prezes Spółki Trasa Łagiewnickiej SA.

Przedmiotem zamówienia, jest opracowanie w skład którego wchodzi wykonanie wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  (z podziałem na dwa zadania dla Tras).  Opracowanie  obejmuje również uzyskanie w/w zgody oraz innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i dokumentów dla zadań: budowa Trasy Zwierzynieckiej oraz budowa Trasy Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”). 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań  geologicznych. Zadanie I obejmuje odcinek Trasy Pychowickiej od końca zakresu Budowy Trasy Łagiewnickiej przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie II obejmuje odcinek Trasy Zwierzynieckiej od ul. Księcia Józefa do Ronda Ofiar Katynia.   mówi  Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka SA

Wykonawca zobowiązany będzie również do:

  • przeprowadzenia konsultacji społecznych;
  • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
  • opracowania części kosztowych przedsięwzięcia.

Wykonawca  opracuje warianty przebiegu Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej z uwzględnieniem oczekiwań  mieszkańców oraz możliwości technicznych i finansowych ich realizacji. W oparciu o te opracowania, wybrany zostanie wariant wynikowy, czyli wariant najbardziej optymalnego przebiegu obu Tras.

Wykonawca będzie miał obowiązek szczegółowego przeanalizowania przekroczenia Wisły w wariancie tunelowym oraz mostem– podkreśla Krzysztof Migdał.

Zarówno Trasa Zwierzyniecka jak i Trasa Pychowicka przygotowane do realizacji będą w formie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. W rejonie skrzyżowania  Trasy Pychowickiej z ulicą Księcia Józefa  planowane  jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo – autobusowej oraz parkingu Park and Ride i wykonanie odcinka pętli tramwajowej do pętli Salwator. W rozwiązaniach wariantowych analizowane będzie zarówno przekroczenie rzeki Wisły tunelem jak i obiektem mostowym, a także poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż poszczególnych fragmentów obu zadań. Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka będą kontynuacją Trasy Łagiewnickiej. Ich zadaniem będzie zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego. Zwiększenie płynności ruchu na III Obwodnicy, przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy.

Spółka Trasa Łagiewnicka, zgodnie z powierzeniem zadania Uchwałą Rady Miasta Krakowa ma zrealizować opracowanie dokumentacji dla kontynuacji budowy Trasy Łagiewnickiej.  Jego wartość szacujemy na kilka milionów złotych. Obecnie zadanie budowy tras ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta z finansowaniem od 2026r i ZDMK jako wskazanym inwestorem – wyjaśnia Marcin Korusiewicz, wiceprezes Trasa Łagiewnicka SA.