Mapa przedstawia orientacyjny przebieg Trasy Łagiewnickiej.

Na poszczególnych warstwach przedstawiono etapy prac, przebieg linii tramwajowej oraz oznaczono odcinki prowadzone w tunelu.

Na mapie naniesiono również okresowo aktualizowane markery informujące o zaawansowaniu prac oraz planowanych zmianach w organizacji ruchu.

Bardziej szczegółowy schemat budowanego układu drogowego dostępny jest >>TUTAJ<<