/Nabór na wolne stanowisko – Inspektor Nadzoru (branża drogowa)

Prezes Trasu Łagiewnickiej S.A.

ogłasza nabór na wolne stanowisko

w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 31-412 Kraków

Inspektor Nadzoru (branża drogowa) 1 osoba (Nr ref. 6).

 Nabór zakończony

 „W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków, Inspektor Nadzoru (branża drogowa) – 1 etat (Nr ref.6) informujemy, że wpłynęła 1 oferta kandydata spełniającego wymogi formalne.

Po zakończeniu procesu naboru, kandydat odstąpił od podpisania umowy”