/Nabór na wolne stanowisko – Inspektor Nadzoru (branża elektryczna)

Prezes Trasu Łagiewnickiej S.A.

ogłasza nabór na wolne stanowisko

w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 31-412 Kraków

Inspektor Nadzoru (branża elektroniczna) 1 osoba (Nr ref. 7).

 Nabór zakończony

 „W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków, Inspektor Nadzoru (branża elektryczna) – 1 etat (Nr ref.7) informujemy, że nie wpłynęły żadne oferty kandydatów spełniających wymogi formalne.

Zakończono postępowanie z uwagi na nie wpłynięcie żadnej oferty”