/Nabór na wolne stanowisko – Inspektor Nadzoru (branża mostowa)

Prezes Trasu Łagiewnickiej S.A.

ogłasza nabór na wolne stanowisko

w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 31-412 Kraków

Inspektor Nadzoru (branża mostowa) 1 osoba (Nr ref. 8).

 Nabór zakończony

„W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków, Inspektor Nadzoru (branża mostowa) – 1 etat (Nr ref.8) informujemy, że wpłynęła 1 oferta kandydata spełniającego wymogi formalne.

Po zakończeniu procesu naboru nie wyłoniono kandydata”