/Nabór na wolne stanowisko – Inspektor Nadzoru Drogowego

W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków, Inspektor Nadzoru Drogowego – 1 etat (nr ref.4) informujemy, że wpłynęła 1 oferta kandydata spełniającego wymogi formalne.

Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na wskazany przez niego adres korespondencyjny.