/Nabór na wolne stanowisko – Zastępca Inżyniera Kontraktu

 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór na wolne stanowisko w Spółce Trasa Łagiewnicka S.A., ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków, Zastępca Inżyniera Kontraktu – 1 etat (Nr ref.5) informujemy, że wpłynęła 1 oferta kandydata spełniającego wymogi formalne.

Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

Uzasadnienie: Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę, która spełnia wszystkie obligatoryjne wymagania przy naborze rekrutacyjnym nr ref 5 Zastępca Inżyniera Kontraktu