Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10-06-2019 roku w godzinach przedpołudniowych w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z budową Trasy Łagiewnickiej odnaleziono przedmiot kształtem przypominający pocisk artyleryjski będący prawdopodobnie niewybuchem

Znaleziska dokonano w rejonie ul. Rostworowskiego na odcinku pomiędzy ulicami Kobierzyńską i Pszczelną.

W związku z powyższym prace budowlane prowadzone w tym rejonie zostały wstrzymane.

Teren wokół znalezionego przedmiotu został zabezpieczony przez patrol Policji.

W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem saperskim, stwierdzono, że powyższy przedmiot nie stanowi zagrożenia i tym samym nie zachodziła konieczność ewakuacji okolicznych mieszkańców na czas jego usuwania.

Na chwilę obecną obiekt został już usunięty z terenu budowy przez przybyły patrol saperski.