/PP.271.3.19.MS Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi – Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia– usługi

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna: Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia>>