Spółka Trasa Łagiewnicka SA informuje, że wpłynął do niej wniosek Wykonawcy o zmianę terminu zakończenia inwestycji. Wykonawca wystąpił do Spółki również z roszczeniami finansowymi, które zgodnie z obowiązującą procedurą są rozpatrywane. W opinii Spółki nie ma obecnie podstaw do zejścia Wykonawcy z placu budowy. Prace wykonywane są na całym zakresie inwestycji. Kontrakt realizowany jest w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, więc Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Na większości inwestycji publicznych w Polsce można zaobserwować pewien trend: wykonawcy chcą zwiększenia kwot. Podobnie jest z firmą Budimex, która realizuje budowę Trasy Łagiewnickiej. Jako pełniący funkcję inżyniera kontraktu, uważam, że nie zachodzą przesłanki by zwiększyć finansowanie – informuje Krzysztof Migdał, członek zarządu Trasy Łagiewnickiej SA.

Oceniając pozytywnie dotychczasowe działania wykonawcy i nie chcąc wywierać na niego medialnej presji, Spółka Trasa Łagiewnicka nie będzie komentowała wypowiedzi Wykonawcy do czasu zakończenia negocjacji.