Ponownie działa skrzyżowanie Witosa i Turowicza w Podgórzu na terenie budowy Trasy Łagiewnickiej.