/Pan Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa o Trasie Łagiewnickiej