/PP.271.4.19.MS – Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert  PP.271.4.19.MS

Dotyczy: Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”

PP.271.4.19.MS – Informacja z otwarcia ofert