Prace asfaltowe na zachodniej jezdni ul. Zakopiańskiej