/Prace przy budowie Trasy Łagiewnickiej wkraczają w kolejną fazę

W dniu 09.07.2018r. rozpoczynają się prace związane z dostosowaniem ul. Turowicza do potrzeb budowy Trasy Łagiewnickiej. Kierowcy mogą spodziewać się miejscowych zawężeń w związku z koniecznością wykonania tymczasowych przejazdów – powiedział Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka.

W ramach zasadniczych robót, których rozpoczęcie planowane jest na 18 lipca, wykonawca będzie realizował prace związane z rozbudową pętli w Kurdwanowie oraz budową tunelu pod ul. Turowicza (wraz z przebudową skrzyżowania ulic Jerzego Turowicza, Zbigniewa Herberta oraz Wincentego Witosa).

Zanim ruszą prace związane z przebudową skrzyżowania ulic J. Turowicza, Z. Herberta oraz W. Witosa prowadzone będą roboty przygotowawcze. Ich celem będzie przygotowanie połączenia jezdni w taki sposób, aby w trakcie prowadzonych prac możliwy był przejazd pojazdów dwukierunkowo po jezdni ul. Turowicza i Herberta. W celu odpowiedniego dostosowania drogi w najbliższym czasie planowane są zmiany w organizacji ruchu, polegające na zawężeniu jezdni na ulicach J. Turowicza i Z. Herberta, po obu stronach skrzyżowania.

Dzięki tym pracom w trakcie przebudowy wykonawca będzie mógł wprowadzać zmiany w organizacji ruchu, które z jednej strony pozwolą na ruch pojazdów, z drugiej swobodę prowadzenia prac.

Prace przygotowawcze przy budowie Trasy Łagiewnickiej rozpoczęły się w lutym br roku. Inwestycja ta w pierwszej fazie nie powodowała większych utrudnień. Były to prace prowadzone poza ruchem ulicznym. W drugiej połowie czerwca br. w związku  z wyłączeniem z ruchu pętli w Kurdwanowie pojawiły się zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Dla tramwajów została wybudowana tzw. przejazdówka, która umożliwia zmianę kierunku jazdy i obsługę pasażerów w Kurdwanowie.

Budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa najbliższych lat. Realizacja całości przedsięwzięcia otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka III Obwodnicy Miasta Krakowa z komplementarnymi Trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia jest budowa nowej linii tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej. Jest to pierwsze przedsięwzięcie realizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków współfinansowane ze środków unijnych  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które uzyskało dofinasowanie w kwocie 97.56 mln zł. Umowę o dofinansowanie zawarto w dniu 03.08.2017 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – informuje Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka.