/Raport na koniec wakacji

30 sierpnia 2019 r., rozpoczęły się prace przy budowie nasypu drogowego w tunelu między Sanktuarium Św. Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Jest to pierwszy etap, realizacji podziemnej infrastruktury (w tym, kanalizacja deszczowa oraz teletechnika). Po jej zakończeniu rozpoczną się prace przy robotach brukarskich oraz konstrukcji docelowej nawierzchni drogowej.

Pod koniec sierpnia zakończono prace związane z budową pierwszego z nowych torów tramwajowych na ul. Zakopiańskiej. Od środy 28 sierpnia tramwaje zaczęły z niego korzystać, a wykonawca rozpoczął przebudowę drugiego toru.

Trwają prace odbiorowe tymczasowego torowiska kolejowego. W pierwszym tygodniu września planowane jest przekierowanie na niego ruchu pociągów.