W najbliższych tygodniach nie będą wprowadzane większe zmiany w organizacji ruchu samochodowego. Pewne zmiany czekają jednak pasażerów tramwajów, w tym kilkudniowe wstrzymanie ich kursowania.

Prace prowadzone są na całym zakresie inwestycji, od skrzyżowania ulic Witosa – Herberta – Turowicza po ul. Grota Roweckiego. Codziennie prace realizuje niemal 200 pracowników oraz  dziesiątki jednostek sprzętu budowlanego (m.in. koparek, spychaczy, samochodów ciężarowych), które pracują zarówno przy układzie drogowym jak i obiektach inżynieryjnych.

W ciągu ul. Herberta – Turowicza ruch odbywa się już po oddanej jezdni. Druga z jezdni jest jeszcze zajęta pod budowę tunelu przebiegającego pod tym ciągiem ulic. Jej oddanie do ruchu będzie możliwe za kilka miesięcy. W rejonie Białych Mórz dobiega natomiast końca budowa innego odcinka tunelowego Trasy Łagiewnickiej. Trwają też przygotowania do budowy tunelu pod linią kolejową.

Pod koniec sierpnia (prawdopodobnie 24 – 27 sierpnia) przewidziano wstrzymanie kursowania tramwajów do Borku Fałęckiego, w związku z montażem rozjazdu tramwajowego. Po jego zabudowie, tramwaje nadal będą jeździły jednym torem, będzie to jednak nowy tor. Nie będzie on tak awaryjny jak ten obecnie wykorzystywany, znajdujący się w przeznaczonym do rozbiórki torowisku. Kursowanie tramwajów do Borku Fałęckiego po dwóch torach zostanie przywrócone na wiosnę.

Do końca sierpnia zakończy się budowa tymczasowego toru kolejowego  w ciągu linii 94. Dzięki niej zachowana będzie możliwość kursowania pociągów, podczas przekraczania przez inwestycję terenu magistrali kolejowej.