Schemat organizacyjny 2018-08-20T13:26:20+00:00

WŁADZE SPÓŁKI:

WALNE ZGROMADZENIE

  • Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.

RADA NADZORCZA:

  • Jerzy Hausner

  • Stanisław Owsiak

  • Paweł Jamorski

ZARZĄD SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.

  • Mariusz Piątkowski – prezes zarządu

  • Marcin Korusiewicz – wiceprezes zarządu

  • Krzysztof Migdał – członek zarządu