Schemat organizacyjny 2018-01-20T20:50:31+00:00

1. Na czele Spółki stoi Prezes Zarządu, będący równocześnie Dyrektorem Generalnym.

2. Dyrektor Generalny realizuje swoje uprawnienia mając do pomocy podległych mu:

Dyrektora ds. Ekonomicznych;

Dyrektora Biura Zarządu;

Dyrektora ds. Technicznych;