/[Bliżej Trasy Łagiewnickiej] – spawanie termitowe szyn