/Statut Spółki Trasa Łagiewnicka
Statut Spółki Trasa Łagiewnicka 2019-03-27T23:34:48+01:00

Statut Spółki Trasa Łagiewnicka

Uchwała nr 16/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 15/2018 do Statutu spółki Trasa Łagiewnicka S.A z dnia 11 grudnia 2018 r.