Trasa Łagiewnicka pozostawi krajobraz Białych Mórz nietkniętym

//Trasa Łagiewnicka pozostawi krajobraz Białych Mórz nietkniętym

W związku z pytaniami okolicznych mieszkańców dotyczącymi obecnego wyglądu placu budowy w rejonie Sanktuariów w Łagiewnikach – ilość wydobytego urobku robi wrażenie swoim rozmiarem  –  należy wyjaśnić, że jest to jedynie stan przejściowy związany z ogromem prowadzonych prac ziemnych przed posadowieniem tuneli w tym rejonie.

Teren tzw. Białych Mórz jest obecnie miejscem prowadzenia największych prac budowlanych w ostatnich dekadach w Krakowie. Trwa wydobycie gruntu, by powstał wykop w którym wybudowane zostaną tunele tramwajowy i  samochodowy stanowiące integralną częścią Trasy Łagiewnickiej. Dlatego też w rejonie placu budowy składowany jest urobek ziemny. To jedynie stan przejściowy, gdyż wraz z zakończeniem inwestycji linia terenu zostanie przywrócona do stanu z przed realizacji.  Po wybudowaniu tuneli, konstrukcja będzie systematycznie przysypywana gromadzonym obecnie urobkiem dla uzyskania całkowitego przekrycia tuneli. W rejonie sanktuariów zostanie zlokalizowany przystanek tramwajowy dla obsługi ruchu pasażerskiego zaś teren naziemny zostanie zrekultywowany nowymi nasadzeniami zieleni. Dodatkowo piesi oraz rowerzyści zyskają nowe ciągi komunikacyjne w tym rejonie.