/Trasa Łagiewnicka z decyzją ZRID

       Spółka Trasa Łagiewnicka uzyskała decyzję zezwalającą na rozpoczęcie kolejnego  etapu prac. Uzyskana właśnie decyzja Zezwolenia Na Realizację Inwestycji Drogowej pozwoli rozpocząć prace związane z korektą koryta Wilgi oraz budową tunelu w rejonie Białych Mórz. Cały czas trwają też intensywne prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Herberta i Witosa.

Od kilku miesięcy trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy tunelu tramwajowego, którzy będzie przebiegał między sanktuariami i pod linią kolejową. W ramach tych prac zdjęto warstwy ziemne jakie w tym miejscu powstały po działalności Zakładów Solvay. To w wyniku tych prac powstały malownicze hałdy, które można zobaczyć między sanktuariami.

Otrzymaliśmy zgodę na wydobycie konkretnego rodzaju odpadu, który został określony na podstawie naszych badań, analiz i opracowań archiwalnych, dostępnych źródeł naukowych. Przy realizacji inwestycji minimalizujemy oddziaływanie na otaczającą ją przyrodę – podkreślił Mariusz Piątkowski, Prezes  Spółki Trasa Łagiewnicka S.A.

Ponieważ przez ostatnie miesiące wykonaliśmy prace przygotowawcze, wykonawca już dziś będzie mógł rozpocząć prace budowlane – informuje Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Spółki Trasa Łagiewnicka SA

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na wyeliminowanie korytarza wymiany powietrza, jaki stanowi rzeka Wilga. W ramach przedsięwzięcia koryto rzeki zostanie jedynie nieznacznie skorygowane. Projekt przewiduje takie ukształtowanie koryta rzeki Wilgi oraz terenów przyległych, aby nie spowodowało ono zagrożeń powodziowych.

Hałdy z rejonu Białych Mórz, również nie będą zaburzały krajobrazu, gdyż zostaną zniwelowane zaraz po zakończeniu budowy tunelu.

Budowany fragment trzeciej obwodnicy Krakowa realizowany jest w pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego, którego ochrona jest priorytetem dla Spółki.