/WAŻNE! Komunikat – Zamknięcie ul. Zbrojarzy dla ruchu samochodowego – objazdy.

Zamknięcie ul. Zbrojarzy dla ruchu samochodowego

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. informuje, że w ciągu ul. Zbrojarzy trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji ogólnospławnej oraz przekładki sieci uzbrojenia terenu.

W związku z powyższym, ul. Zbrojarzy, na odcinku pomiędzy ul. Turonia i ul. Goplana, jest zamknięta dla ruchu samochodowego.

Objazd dla pojazdów:

Ruch pojazdów w ciągu ul. Zbrojarzy możliwy będzie z wykorzystaniem ul. Zdunów, ul. Okrzei oraz ul. Montwiłła-Mireckiego.

Ruch pieszych:

Ruch pieszy odbywać się może z wykorzystaniem wykonanego tymczasowego ciągu komunikacyjnego wzdłuż odcinka robót.