WŁADZE SPÓŁKI:

WALNE ZGROMADZENIE

  • Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.

RADA NADZORCZA:

  • Jerzy Hausner – Prezes Rady

  • Stanisław Owsiak – Wiceprezes Rady

  • Paweł Jamorski – Sekretarz Rady

ZARZĄD SPÓŁKI TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.

  • Mariusz Piątkowski – Prezes Zarządu

  • Marcin Korusiewicz – Wiceprezes Zarządu

  • Krzysztof Migdał – Członek Zarządu