Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu 9go września zamknięta zostanie kładka dla pieszych nad Wilgą. Ruch pieszy prowadzony będzie ulicami: ul. Zbrojarzy – ul. Zakopiańska – ul. Ciesielska – ul. Cegielniana.

 

Zamkniecie związane jest z kolejnym etapem prac jakie obecnie są prowadzone w rejonie ulicy Ludwisarzy oraz ul. Tokarskiej. Są to prace związane z korektą koryta rzeki.