LP Numer Przetarg Data ogłoszenia
4/2019 WP.271.17.19.AD Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”) 24.12.2019
3/2019 PP.271.7.19.MS Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej 25.07.2019
2/2019 PP.271.4.19.MS Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej.” 02.04.2019
1/2019 PP.271.3.19.MS Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” 18.03.2019
1/2018 PP.271.18.18.MS Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” 19.12.2018
02/2016 EZ.98.2016 Świadczenie usług doradcy technicznego przy realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie wraz z budową odcinka linii tramwajowej 25.01.2017
01/2016 EZ/72/2016 Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej 18.08.2016