/Zdjęcia z budowy Trasy Łagiewnickiej – lipiec 2019 r.