/Zdjęcia z budowy Trasy Łagiewnickiej – sierpień 2019 r.