/Zmiana organizacji ruchu od 19.07.2018r.

Z dniem 19.07.2018r. od wczesnych godzin porannych nastąpi zmiana organizacji ruchu związana z rozpoczęciem realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej.

W pierwszej fazie robót – rejon skrzyżowania ul. Herberta, Turowicza, Witosa – wystąpią utrudnienia w ruchu związane z:

– wyłączeniem z ruchu fragmentu tarczy skrzyżowania (brak możliwości jazdy na relacji na wprost) na ciągu ulic Witosa i Do Sanktuarium;

– zamknięcie ul. Do Sanktuarium dla ruchu od skrzyżowania ul. Herberta, Turowicza, Witosa do skrzyżowania z ul. Totus Tuus;

– zawężeniem jezdni do jednego pasa ruchu na ciągu ul. Witosa (jezdnie północna oraz południowa).

Wyjazd z ul. Witosa na ciąg ul. Turowicza utrzymany na relacji prawoskrętu.

Wjazd w ul. Witosa możliwy na relacji prawoskrętu z ul. Herberta zaś z ciągu ul. Turowicza konieczne wykonanie manewru nawracania na ul. Herberta.

Uwaga: Obsługa komunikacyjna Placu Handlowego „Beskidy” oraz ul. Przykopy pozostaje bez zmian.