W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, spółka Trasa Łagiewnicka S.A. informuje, że uległ zmianie termin wprowadzenia kolejnego etapu czasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu ulic Turowicza i Herberta.

W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych, umożliwiających wykonanie robót bitumicznych na powyższych ulicach, wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu nastąpi pomiędzy 28.05.2019 r. (tj. wtorek) a 02.06.2019 r. (tj. niedziela).